Poročilo poveljnika

Glede na neugodne vremenske napovedi smo že od nedeljskega popoldneva vsakih nekaj ur opazovali vodostaje potokov na našem območju. V ponedeljek, 5.11.2012 smo ob 10:45 bili telefonsko obveščeni o povišanju vodostaja potoka Pšata v Zalogu pri Cerkljah. Odšli smo na ogled lokacije v Zalogu in ugotovili, da se potok Pšata že razliva preko mostu in da je višina razliva vsaj 20 cm. V širši okolici se je potok Pšata že močno razlival po kmetijskih zemljiščih. Po izkušnjah je bilo pričakovati povišanje vodostaja in izliv Pšate v naši občini čez pol ure. Takoj smo se preko ASK samoaktivirali s  prvo operativno skupino in se odpravili na ogled kritičnih točk na našem področju. Prva skupina je z vozilom 04 izvozila na opazovanje na Podboršt ob 11:00 uri. Z vozilom 03 smo se odpravili na ogled in opazovanje ostalih kritičnih točk na našem območju.

Ob 12:20 uri je potok Pšata na Podborštu prestopil strugo in začel popljavljati cesto Gmajnica – Podboršt. Istočasno je Pšata prestopila strugo ob sotočju s potokom Knežji Potok na Šolski poti  in na Klancu pri jezu (brunarici SAK) .

Nemudoma smo zaprli lokalno cesto Gmajnica – Podboršt in Šolsko pot ter obvestili ReCO.

Ob 12:45 je bilo v križišču na Gmajnici na vozišču že 1/2 metra vode. Bližnji stanovanjski objekti niso bili ogroženi, ker so se pravočasno zaščitili z vgrajenimi zaporami. Pred morebitnim vdrtjem vode v objekt smo s protipoplavnimi vrečami opremili objekt Gmajnica 3.

Ob 13:30 je voda kljub postavljeni oviri vdrla v stanovanjski objekt Podboršt pri Komendi 1, kjer jo je bilo cca 10 cm. S črpanjem smo preprečili večjo količino in pripomogli k manjši škodi.

Ob 15:24 je vodotok Pšate toliko upadel, da smo lahko cesto Gmajnica – Podboršt ponovno odprli za promet. Ob istem času smo odprli tudi Šolsko pot, ker je tudi na tem mestu vodotok toliko upadel, da ni več poplavljalo.

Vseskozi smo kontrolirali tudi ostale kritične točke in čistili ozko-pretočne točke, predvsem na mostovih .

Čeprav se je vodotok Pšate znižal, je začel naraščati vodotok potoka Reka. V Nasovčah

je prestopil strugo že okoli 13:00 ure in se razlival po levem travniku gledano dolj vodno, do naselja Breg, kjer je po cesti zopet tekel nazaj v strugo. Potok Reka se je razlival tudi po kmetijskih površinah med Bregom mimo Potoka do Komende, vendar ni ogrožal objektov ali cest.

Polovico operativne skupine smo razpustili, z ostalo skupino pa smo se odpravili polniti protipoplavne vreče, kajti moč je bilo pričakovati še poplavljanje potoka Reka na Bregu in ob morebitnih večjih padavinah ponovno izlitje Pšate. Vse skozi smo opazovali vodostaj potoka Reka in njegovo izlivanje med Nasovčami in Bregom. Ker je še vedno naraščal, smo zaradi morebitnega poplavljanja na Breg odpeljali prikolico z protipoplavnimi vrečami, da bi jih lahko uporabili v kolikor bi se potok Reka pričel izlivati tudi po desnem bregu in ogrožati stanovanjske objekte.

Kontrola in opazovanje je trajalo vse do 22:30 ure, ko je potok Reka le začel upadati in ni bilo več bojazni za poplavljanje.

SPIN