Člani prve operativne enote:

 1. POGLAJEN SLAVKO
 2. GRKMAN FRANC
 3. MENCIGAR MATJAŽ
 4. SMREKAR ANTON
 5. MENCIGAR IZTOK
 6. MENCIGAR ALEŠ
 7. LONČAR ALEŠ
 8. JUHANT LEON
 9. DACAR BOŠTJAN
 10. URANIČ DAMJAN
 11. RAVNIKAR JURE 
 12. VODE MIHA
 13. POTOKAR DRAGO
 14. POGLAJEN MIHAELA
 15. SPRUK SIMONA
 16. BERGANT VERONIKA
 17. BRICELJ DAMJANA
 18. BRICELJ VINKO
 19. ŽIBERT NATAŠA
 20. HORVAT ANICA
 21. KOKELJ SIMONA
 22. SMOLNIKAR MATJAŽ
 23. MAČEK JAKA
 24. KERN PETRA
 25. JENKO ANJA

Člani druge operativne enote

 • Nograšek Mitja
 • Verhovnik Franc
 • Dacar Jernej
 • Hudmal Domen
 • Sodnik Aljaž
 • Štebe Barbara
 • Kern Particija
 • Lončar Tadeja
 • Smolnikar Helenca
 • Drolc Helene
 • Erce Damjan
 • Fajdiga Marko
 • Fajdiga Rudolf
 • Fajdiga Uroš
 • Hafner Boris
 • Horvat Aleksander
 • Hudmal Roman
 • Kepic Luka
 • Kepic Matija
 • Kern Marko
 • Kern Jurij
 • Kern Rok
 • Kociper Štefan
 • Kodrin Ivan
 • Korbar Boštjan
 • Korbar Marko
 • Lozinšek Klemen
 • Oblak Brane
 • Sodnik Tomaž
 • Štirn Luka
 • Uranič Andrej
 • Uranič Uroš
 • Bricelj Ana
 • Pavlinič Bernardka

Člani prve operativne enote: