PGD Komenda
Januar 2016

V januarju je naše društvo prevzelo avtomatski
defibrilator (AED),katerega smo namestili v
omarico na zunanji steni novih garaž in je
javno dostopen 24/7. Namenjen je gasilcem
in občanom za prvo pomoč pri zastoju srca.
V mesecu januarju je potekalo izobraževanje
operativnih članov v temeljnih postopkih
oživljanja in uporabe defibrilatorja. V mesecu
februarju bomo poskrbeli tudi za predstavitev
občanom in občankam Komende, kjer bodo lahko
s pomočjo šolskega defibrilatorja in lutke preizkusili
temeljne postopke oživljanja. Prvi termin bo v
sredo 3.februarja ob 18.00 in drugi v soboto
13.februarja ob 10.00 uri v gasilskem domu Komenda.
Vabljeni!

2016-01-22 15.14.34