VABIMO VAS NA REDNI OBČNI ZBOR PROSTOVOLJNEGA GASILSKEGA DRUŠTVA KOMENDA, KI BO V SOBOTO 25.02.2017 OB 18:00 URI V PROSTORIH GASILSKEGA DOMA KOMENDA

Dnevni red:

 1. POZDRAV IN OTVORITEV OBČNEGA ZBORA
 2. IZVOLITEV ORGANOV OBČNEGA ZBORA
 3. POROČILA O DELU PGD KOMENDA V LETU 2016
  1. Poročilo predsednika (Anton Smrekar)
  2. Poročilo poveljnika (Stanislav Poglajen)
   1. Statistično poročilo
  3. Poročilo tajnice (Simona Spruk)
  4. Poročilo blagajničarke (Mihaela Poglajen)
  5. Poročilo vodje mladine (Mihaela Poglajen)
  6. Poročilo vodje članic (Veronika Bergant)
  7. Poročilo vodje starejših gasilk in gasilcev (Franc Verhovnik)
  8. Poročilo orodjarja (Aleš Lončar)
  9. Poročilo Disciplinske komisije (Jernej Dacar)
  10. Poročilo Nadzornega odbora (Franc Verhovnik)
 4. RAZPRAVA NA POROČILA IN SPREJEM POROČIL
 5. POTRDITEV VIŠINE ČLANARINE
 6. PREDLOG DELEGATOV ZA SKUPŠČINO GZ KOMENDA
 7. PROGRAM DELA PGD KOMENDA ZA LETO 2017
 8. PROGRAM DELA PGD KOMENDA ZA LETO 2017
 9. RAZGLASITEV NOVIH ČLANOV IN ČLANIC
 10. PODELITEV PRIZNANJ
 11. RAZNO

Lista prisotnih

Zapisnik