Uspešno taborjenje gasilske mladine na Kolpi. Več o tem