V četrtek, 6.9.2018 smo ob 18:57 preko pozivnikov prejeli obvestilo “Voda v kleti, Glavarjeva 71”. Ravno ob izvozu na intervencijo pa smo prejeli še eno  obvestilo in sicer “Gmajnica 263, Poplava”.   Z voziloma 01 (GVC 16/25)  in 03 (GVM) in 10 operativci smo izvozili na prečrpanje vode iz objekta na Glavarjevi cesti, medtem ko so se sotovariši iz PGD Moste odpravili na intervencijo na Gmajnico 263. Izpred vhoda v garažo in iz kletnih prostorov smo prečrpali cca 20 m3 vode. Med samo intervencijo smo prejeli telefonski klic, da meteorna voda ogroža tudi objekt Potok pri Komendi 7 a, zato so se sotovariši, ki so bili še v gasilskem domu  z vozilom 02 (GVC 24/50) in ekipa z vozilom 03 (GVM) odpravili na sanacijo na Potok. Tudi tu smo črpali vodo iz samega objekta in preprečili nadaljne dotekanje meteorne vode v sam objekt. Z obema akcijama, v katerih je sodelovalo 16 gasilcev, smo zaključili ob 20:15 uri.  Sotovariši iz PGD Moste pa so  po zaključku intervencije na Gmajnici 263 po prejemu klica posredovali tudi na črpanju vode iz objekta na Gmajnici 76.  Komendski gasilci smo komaj pospravili svoja oblačila in opremo, smo že prejeli telefonski klic, da se je na Mlaki 33 sprožil zemeljski plaz. Ponovno smo izvozili z voziloma 01 (GVC 16/25) in 03 (GVM). Na samem kraju smo ugotovili, da se je s pobočja ob hiši sprožil plaz v širini cca 8 metrov, a k sreči ne ogroža stanovanjskega objekta. Na samem plazišču smo za meteorno vodo, ki je tudi sprožila ta plaz, prekopali jarek, da se bo odtekla in ne bo povzročala nadaljnega drsenja. Dokončno sanacijo pa bo urejal lastnik oziroma najemnik. Drugi del akcije se je za naše društvo zaključil s prihodom v gasilski dom ob 21:30 uri.