VABILO

Dnevni red:

 1. POZDRAV IN OTVORITEV OBČNEGA ZBORA
 2. IZVOLITEV ORGANOV OBČNEGA ZBORA
 3. POROČILA O DELU PGD KOMENDA V LETU 2018
 4. RAZPRAVA NA POROČILA IN SPREJEM POROČIL
 5. POTRDITEV VIŠINE ČLANARINE
 6. POTRDITEV DELEGATOV PGD KOMENDA ZA SKUPŠČINO GASILSKE ZVEZE KOMENDA
 7. PROGRAM DELA PGD KOMENDA ZA LETO 2019
 8. FINANČNI PLAN PGD KOMENDA ZA LETO 2019
 9. RAZGLASITEV NOVIH ČLANIC IN ČLANOV
 10. PODELITEV PRIZNANJ
 11. RAZNO

Lista prisotnih

Zapisnik

(foto A. Žalar)