VABILO

Dnevni red:

  1. POZDRAV IN OTVORITEV OBČNEGA ZBORA
  2. IZVOLITEV ORGANOV OBČNEGA ZBORA
  3. POROČILA O DELU PGD KOMENDA
  4. RAZPRAVA NA POROČILA IN SPREJEM POROČIL
  5. POTRDITEV DELEGATOV PGD KOMENDA ZA SKUPŠČINO GASILSKE ZVEZE KOMENDA
  6. PROGRAM DELA PGD KOMENDA ZA LETO 2020
  7. FINANČNI PLAN PGD KOMENDA ZA LETO 2020
  8. RAZGLASITEV NOVIH ČLANIC IN ČLANOV
  9. PODELITEV PRIZNANJ
  10. RAZNO

Lista prisotnih

Zapisnik

Foto: Š. Dobnikar