129. VOLILNI OBČNI ZBOR PGD KOMENDA BO V PETEK, 27. 1. 2023 OB 19:00 URI V PROSTORIH GASILSKEGA DOMA V KOMENDI

DNEVNI RED:

1. Pozdrav in otvoritev občnega zbora
2. Izvolitev organov volilnega občnega zbora
3. Poročila o delu PGD
4. Razprava na poročila in sprejem poročil
5. Potrditev višine članarine
6. Razrešitev organov PGD Komenda
7. Volitev novih otganov PGD Komenda
8. Potrditev delegatov PGD Komenda za volilno skupščino GZ Komenda
9. Program dela PGD Komenda za leto 2023
10. Finančni plan PGD Komenda za leto 2023
11. Razglasitev novih članic in članov
12. Podelitev priznanj
13. Razno

Prosimo da se Volilnega občnega zbora udeležite v svečani obleki (če jo imate).

Vabljeni vsi člani in prijatelji gasilstva.

Upravni odbor PGD Komenda
predsednik Anton Smrekar

Priloge:
Vabilo
Zapisnik
Lista prisotnih
Poročilo predsednika
Poročilo poveljnika
Poročilo poveljnika – poročila SPIN
Poročilo tajnice
Finančno poročilo
Poročilo mladinske komisije
Poročilo komisije za članice
Poročilo komisije za veterane
Poročilo orodjarja
Poročilo Disciplinske komisije
Poročilo Nadzornega odbora
Sklep o višini članarine
Sklep o razrešitvi Upravnega odbora, Poveljstva, Nadzornega odbora in Disciplinske komisije
Poročilo Kandidacijske komisije
Soglasje za predsednico društva
Predlogi za člane Upravnega odbora
Soglasje za poveljnika društva
Predlogi za člane Poveljstva
Predlog delegatov za Skupščino  GZ Komenda
Program dela za leto 2023
Finančni plan za leto 2023
Razglasitev novih članic in članov
Dobitniki priznanj in napredovanj