130. OBČNI ZBOR PGD KOMENDA BO V PETEK, 26. 1. 2024 OB 19:00 URI V PROSTORIH GASILSKEGA DOMA V KOMENDI

DNEVNI RED:

1. Pozdrav in otvoritev občnega zbora
2. Izvolitev organov občnega zbora
3. Poročila o delu PGD
4. Razprava na poročila in sprejem poročil
5. Potrditev delegatov PGD Komenda za skupščino GZ Komenda
6. Imenovanje nadomestne članice Upravnega odbora PGD Komenda
7. Program dela PGD Komenda za leto 2024
8. Finančni plan PGD Komenda za leto 2024
9. Razglasitev novih članic in članov
10. Podelitev priznanj
11. Razno

Prosimo da se Občnega zbora udeležite v svečani obleki (če jo imate).

Vabljeni vsi člani in prijatelji gasilstva.

Upravni odbor PGD Komenda
predsednica Veronika Jenc