Poročilo poveljnika

V soboto, 27.10.2012 je območje naše občine prizadelo močno deževje, ki je povzročilo prestop vodotokov potoka Pšata in potoka Reka.

Kot je že običaj ob takšnih dogodkih (okoli 16:00 ure) je najprej  prestopila Pšata pri sotočju s potokom Knež (Šolska pot). Večje materialne škode ta izliv vode ni povzročil.

Ob 23:10 je potok Pšata prestopil strugo na Podborštu in se razlil po cesti, zato je bila cesta Gmajnica  – Podboršt – Komendska Dobrava zaradi varnosti od križišča na Gmajnici do Podboršta zaprta za ves promet do druge ure zjutraj, ko se je vodostaj toliko znižal, da je potok Pšata zopet lahko tekel po svoji utečeni poti. Tudi ta izliv vodotoka Pšate ni povzročil večje materialne škode na objektih in javni infrastrukturi.

Nekako istočasno je svojo strugo prestopil potok Reka (med nami bolj poznan kot potok Brnik) med naseljema Nasovče in Breg pri Komendi. Tu se je zaradi depresije ustvarilo veliko jezero, ki je zaradi ogromnega dotoka iz zaledja Krvavca počasi začelo ogrožati stanovanjske objekte. Ob 4:05 uri je višina tega “umetnega” jezera presegla višino parapeta vrtne ograje in zalila klet objekta Breg pri Komendi 21 do višine več kot 1,5 metra. Prečrpavanje ogromne količine vode iz samega objekta in  “umetnega” jezera je kljub prekopu dveh jarkov za odvajanje vode trajalo vse do 16:30 ure.   Škoda na objektu je ogromna, kar nekaj pa jo je tudi na cestni infrastrukturi (prekop cestišča, bankine, …) in na kmetijskih površinah.

SPIN